Workshop on Coding and Cryptography, St-Jacut-de-la-Mer, 31.03.-05.04.2019

Workshop on Coding and Cryptography, St-Jacut-de-la-Mer, 31.03.-05.04.2019
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Иван Николов Ланджев проф. д.н.
Статус:
действащ

Участие на проф. Иван Ланджев с два доклада на теми “Homogeneous arcs and linear codes over finite chain rings” (в съавторство с проф. Томас Хонолд от Zhejiang University, Китай) и “The geometric approach to the extendability problem of linear codes” (в съавторство с доц. Ася Русева от СУ “Св. Климент Охридски”) в международна конференция WCC (Workshop on Coding and Cryptography) 2019, организирана от центъра “Анри Лебег”.