Участие в 16-ти европейски конгрес по психология, Москва, Русия, 2-5 юли 2019 (16th European Congress of Psychology, Moscow, Russia, 2-5 July, 2019)

Участие в 16-ти европейски конгрес по психология, Москва, Русия, 2-5 юли 2019 (16th European Congress of Psychology, Moscow, Russia, 2-5 July, 2019)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Надя Христова Колчева гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Надя Колчева с 5 доклада, от които два в съавторство на преподаватели от НБУ (гл. ас. д-р Н. Колчева, доц. М. Станкова, гл. ас. д-р Л. Джалев) с преподавали от Maia University Institute, Португалия, Universidad de los Andes, Колумния и Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb and University of Zadar, Хърватска в 16-ти европейски конгрес по психология със самостоятелен симпозиум на тема Living Better Together: Interpersonal Acceptance-Rejection Across Contexts.