Изпълнение на мюзикъла “Алис в страната на сънищата” на сцената на Университетски театър на НБУ

Изпълнение на мюзикъла “Алис в страната на сънищата” на сцената на Университетски театър на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Пламен Венциславов Митев
Статус:
реализиран

1. Реализиране 1 представление в УТ на НБУ;


Постигнати резултати


1. Представлението в НБУ е генерална репетиция преди турнето на мюзикъла;
2. Реклама за НБУ;


Екип:

 • Пламен Митев - студент
 • Илина Андреева - студент
 • преп. Симеон Симеонов - преподавател
 • доц. д-р Желка Табакова - преподавател
 • проф. д-р Ева Волицер - преподавател
 • Ангелия Пенкова - студент
 • Георги Батилов - студент
 • Петя Арнаудова - студент
 • Десислава Стефанова - студент
 • Мария Кантарева - студент
 • Александър Котев - студент
 • Венета Радева - студент
 • Георги Петров - студент
 • Александър Митев - студент
 • Росица Русева-Янарис - студент
 • Милена Табакова - студент
 • Катя Лозанова - студент
 • Ирина Магдалинчева - студент