Стаж по договор с Академията в Светле над Сазава, Чешка република - 2019

Стаж по договор с Академията в Светле над Сазава, Чешка република - 2019
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Константин Димитров Вълчев доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на практическа работа на 13 студенти в стъкларската база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република (9 – 19 май 2019 г.).