Национален отворен форум “Следата” 2019 г.

Национален отворен форум “Следата” 2019 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ева Израел Волицер проф. д-р
Статус:
реализиран

На 9 и 10 май 2019 г. в НБУ се състоя шестото издание на Национален форум „Следата“. Форумът е инициатива на Университетски театър и департамент „Театър“ на НБУ и е насочен към подпомагане на кариерното развитие и подкрепа на дипломанти и дебютанти в сферата на театралното изкуство на национално ниво. Основен акцент в шестото издание на Фестивал „Следата“ 2019 г. е пряката връзка и общуване между директорите на българските театри от цялата страна с младите артисти дипломанти на департамент Театър.
Форум „Следата“ включваше четири спектакъла, реализирани през академична година 2018/2019 в Университетски театър НБУ с участието на дипломанти и студенти от програмите по театър:
„Чайка, чайки…Чайката!“ по А.П.Чехов, режисура В.Вихърова и А. Иванова.
„Йо-Йо Йонеско“ по Й. Йонеско, режисура Десислава Шпатова.
„Ние, врабчетата“ по Йордан Радичков, режисура Е.Панайотова – Лист.
„Езерото“ от Михаил Дурненков, режисура Десислава Шпатова.
Спектаклите бяха представени пред директорите на държавните театри: Благоевград-Маргарита Мачева, Русе-Орлин Дяков, Сливен-Радост Костова, Ловеч- Биляна Петрова, Смолян- Румен Бечев, Шумен-Димитър Димитров, Хасково - Стелиан Николов, Казанлък - Димитър Кабаков, Кърджали - Гълъб Бочуков, Габрово - Петко Койчев, Силистра - Златина Станева и Търговище - Петър Петров. Присъстваха и двама режисьори: от театъра в Шумен Съби Събев и театъра в Търговище - Денислав Янев. Събитието се отразяваше от младия театровед Гергана Трайкова. Беше проведен дискусионен панел „Директорите говорят“ с участието на директорите на театрите и студентите дипломанти, водещ и модератор проф.д-р Ева Волицер.
Форумът беше отразен в две интервюта по Националното радио, както и с обзорна статия в сайта „Въпреки“: „Най младите накъде- форум Следата НБУ“.
Шест дипломанти от департамент „Театър“ получиха покани за назначения в театрите на Търговище, Силистра, Шумен, Кърджали.


Екип:

  • проф. д-р Ева Волицер - преподавател
  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • доц. д-р Възкресия Вихърова - преподавател
  • доц. д-р Ася Иванова - преподавател
  • доц. д-р Антоанета Петрова - преподавател