Клас по клавирна интерпретация на проф. Панчо Владигеров мл.

Клас по клавирна интерпретация на проф. Панчо Владигеров мл.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Георги Асенов Арнаудов проф. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на клас по клавирна интерпретация на проф. Панчо Владигеров в НБУ с участие на студенти от програмите по музика в НБУ и други университети, ученици от средните училища и заключителен концерт за представяне на резултатите от обучението. Проектът е свързан с Международния конкурс за пианисти и цигулари “Панчо Владигеров 2019” и честването на 120 годишнината на класика на българската музика проф. Панчо Владигеров.