Младите и конфликтът – възможни решения. Израелско-палестинският конфликт според младите общности в Израел и Палестинската Автономия

Младите и конфликтът – възможни решения. Израелско-палестинският конфликт според младите общности в Израел и Палестинската Автономия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Любомир Свиленов Стефанов гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Целта на проекта е провеждане на изследване на общественото мнение сред младите хора от студентските общности в Израел и Палестинската автономия по отношение на възможен краен резултат или разрешаване на конфликта. Участници и инициатори на проекта са студенти от деп. „Политически науки“ – Николай Найденов и Василий Ченков.


Постигнати резултати


Проучване на мнението на студентските общности в Израел и Палестинската автономия по отношение на възможен краен резултат или разрешаване на конфликта, представено пред широката общественост;


Екип:

  • гл. ас. д-р Любомир Стефанов - преподавател
  • Николай Найденов - студент
  • Василий Ченков - студент