1969: Между кича и свободата

1969: Между кича и свободата
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Методи Веселинов Методиев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Организиране и реализация на концерт-спектакъл в двора на НБУ като продължение на предишните спектакли и завършек на цикъла от чествания, свързани с периода 1967-1969, включващ музикална част с гост-музиканти, подбран материал от заснети лекции и визуализация и анкета сред студентите с тяхното виждане за събитията от преди 50 години – фестивала в Уудсток и неговото значение за световната култура и др. значими събития.