Двадесета юбилейна лятна школа по когнитивна наука

Двадесета юбилейна лятна школа по когнитивна наука
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Елена Петрова Андонова доц. д-р
Статус:
реализиран

От 8 до 27 юли 2013 г. в Нов български университет се проведе Двадесета юбилейна лятна школа по когнитивна наука, организирана от деп. „Когнитивна наука и психология“. Десет лектори от САЩ, Холандия, Франция и Италия – водещи специалисти в областта на психологията, когнитивното моделиране, лингвистиката и анализа на данни – запознаха 60 български и чуждестранни студенти и докторанти със своята работа и с последните резултати от своите изследвания. Студентите работиха в екипи и представиха и защитиха своите резултати. По време на школата, пред комисии с международно участие, се проведоха защити на една докторска и шест магистърски тези на студенти от НБУ.


Екип:

  • доц. д-р Елена Андонова - преподавател
  • Станислава Йорданова Борисова - служител