Откриване на витражно-мозаечна инсталация “Дух и материя” и популяризиране на стенните модулни инсталации, създадени в НБУ

Откриване на витражно-мозаечна инсталация “Дух и материя” и популяризиране на стенните модулни инсталации, създадени в НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Станимир Цонев Божилов преп.
Статус:
реализиран

1. Представяне на фотоматериали от стенните инсталации в пътуваща изложба на СБХ “Реализирани проекти” в Словакия, Чехия и Австрия (24 – 27 юни 2013 г.);
2. Подготвяне и издаване на дипляна (600 бр.)


Постигнати резултати


1. Реализиране на изложба в НБУ с участието на сту


Екип:

  • преп. Станимир Божилов - преподавател
  • проф. д-р Олег Гочев - преподавател