Пътуващ семинар на департамент “Телекомуникации”

Пътуващ семинар на департамент “Телекомуникации”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Георги Костадинов Петров доц. д-р
Статус:
действащ

Във връзка с 25-тата годишнина от учредяването на департамент „Телекомуникации“ беше организиран „пътуващ семинар“ в периода 23.06 – 28.06.2019 г. Целта беше по време на събитието преподаватели, докторанти и служители от департамента да посетят: Технически университет Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет „Титу Майорeску“, Букурещ, както и да вземат участие в Годишната университетска научна конференция на Национален военен университет „В. Левски“, Велико Търново.
По време на посещенията на университетите във Варна и Русе бяха съгласувани условията за сключване на рамкови споразумения за сътрудничество, обмяна на опит и съвместно ползване на хабилитиран преподавателски състав при провеждането на конкурсни процедури, рецензиране на научни трудове издавани в годишниците на трите университета и съвместно участие по проекти, ползване на съвместна технологична инфраструктура. Беше планирано и посещение на университет „Титу Майорeску“, Букурещ, по време на което да бъдат обсъдени възможностите за съвместно участие по проекти и програмата Еразъм +. Предвидената визита в университет „Титу Майорeску“, Букурещ, не се състоя, поради ангажираност на колегите от Букурещкия университет. Предвижда се възможностите за съвместно участие по проекти и програмата Еразъм + да бъдат обсъдени по електронен път.
Преподаватели от Департамента взеха участие в работа на университетска научна конференция на Национален военен университет „В. Левски“, Велико Търново, като изнесоха доклади.

Членове на екипа/Участници в проекта:
1. проф. Антони Димитров Славински – Председател на Настоятелството на НБУ, – преподавател, деп. „Телекомуникации“
2. доц. д-р Георги Костадинов Петров – и. д. ръководител департамент „Телекомуникации“, преподавател
3. проф. Иван Иванов Драганов – преподавател, деп. „Телекомуникации“
4. доц. д-р Росен Иванов Пасарелски – преподавател, деп. „Телекомуникации“
5. доц. д-р Анушка Цветанова Станчева – преподавател, деп. „Телекомуникации“
6. гл. ас. д-р Николай Петров Милованов – преподавател, деп. „Телекомуникации“
7. Тодор Константинов Дачев – специалист Отдел „Информационни технологии“, докторант в програма „Телекомуникации“, НБУ
8. Биляна Станимирова Бенкова – секретар на деп. „Телекомуникации“
9. Цветелина Руменова Попова – секретар-специалист, студент в магистърска програма на деп. „Телекомуникации“
10. Вергиния Петрова Тодорова – докторант към деп. „Телекомуникации“
11. Спас Михайлов – шофьор, НБУ
12. Ангел Стефанов Александров – инж. специалист, деп. „Телекомуникации“
13. Тереза Ангелова Стефанова – преподавател, деп. „Телекомуникации“

Резултатите от Проекта ще имат положителен ефект върху образователните и научно-изследователски дейности на департамент „Телекомуникации“, както и за тяхното популяризиране в сродни университети.


Екип:

 • доц. д-р Георги Петров - преподавател
 • проф. Антони Славински - преподавател
 • проф. д-р Иван Драганов - преподавател
 • доц. д-р Росен Пасарелски - преподавател
 • доц. д-р Анушка Станчева - преподавател
 • проф. д-р Пламен Цветков - преподавател
 • гл. ас. д-р Николай Милованов - преподавател
 • д-р Тодор Дачев - докторант
 • Биляна Бенкова - служител
 • Цветелина Руменова Попова - служител
 • Вергиния Тодорова - докторант
 • Спас Михайлов Михайлов - служител
 • Ангел Александров - преподавател
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова - преподавател