XXIV. Международна ранноесенна школа по семиотика “Култура и комуникация на вкуса"

XXIV. Международна ранноесенна школа по семиотика “Култура и комуникация на вкуса
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д.н.
Статус:
действащ

Провеждане на XXIV Международна ранноесенна школа по семиотика в гр. Созопол (1 - 5 септември 2019 г.) с участие на гост-лектори Италия, Франция, Гърция, Кипър и Литва, преподаватели, докторанти и студенти от НБУ и чужди университети, учители и ученици от средни училища от Италия, Литва и България; Събитието е под егидата на Световната асоциация за семиотични изследвания (IASS).


Екип:

  • проф. Кристиан Банков д.н. - преподавател
  • гл. ас. д-р Рени Янкова - преподавател
  • гл. ас. Бойка Бъчварова - преподавател
  • Севим Танева - студент
  • ас. Георги Цонев - преподавател