Представяне на обобщени научни резултати в областта на Микробиологията на храните и популяризиране на Биологичните науки в Нов български университет на VIII-я FEMS Congress, организиран от Федерация на Европейските микробиолози, Глазгоу, 7-12 Юли, 2019

Представяне на обобщени научни резултати в областта на Микробиологията на храните и популяризиране на Биологичните науки в Нов български университет на VIII-я FEMS Congress, организиран от Федерация на Европейските микробиолози, Глазгоу, 7-12 Юли, 2019
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. Галина Сачанска в VIII-я FEMS Congress, организиран от Федерация на Европейските микробиолози, Глазгоу с научно изследване, осъществено в УПИЗ по Приложна биология – НБУ в областта на безопасността на храните (изследване на пълномаслен кашкавал) и представено на постерна презентация.


Екип:

  • доц. д-р Галина Сачанска - преподавател
  • Маргарита Христова Ценова - служител