Реализация на Договора за сътрудничеството на НБУ с Московския държавен лингвистичен университет на базата на Центъра за български език и култура в МДЛУ

Реализация на Договора за сътрудничеството на НБУ с Московския държавен лингвистичен университет на базата на Центъра за български език и култура в МДЛУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Васил Марков Къдрев доц. д-р
Статус:
действащ

Преподавателски обмен по договор с Московски държавен лингвистичен университет (МДЛУ) за пролетен семестър (19 – 25 юни 2019 г.) на доц. Васил Къдрев и доц. Татяна Фед, разработване на учебни програми в областта на информационната безопасност, чуждоезиковото обучение, обсъждане на варианти за съвместни МП и промени в съществуващата МП по туризъм; участие във Всесъюзна научно-методическа конференция “Векторите на съвременното развитие на системата за подготовка по чужд език в неезиков университет”.


Екип:

  • доц. д-р Васил Къдрев - преподавател
  • доц. д-р Татяна Фед - преподавател