Европа, накъде? Европейската интеграция в процес на трансформация. Участие на ас. Радосвета Кръстанова, докторант на НБУ и Университета на Бургундия, в Международната научна конференция “Whither Europ

Европа, накъде? Европейската интеграция в процес на трансформация. Участие на ас. Радосвета Кръстанова, докторант на НБУ и Университета на Бургундия, в Международната научна конференция “Whither Europ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Радосвета Трендафилова Кръстанова-Канева гл. ас. д
Статус:
реализиран

На 19-20 септември 2013 г. в Краков, Полша се състоя науната конференция “Whither Europe? Europaean integration in transformation”, посветена на 20 годишнината от създаването на Института за европейски изследвания на Ягелонския университет, където със свой доклад на тема “New Citizen Mobilizations in the New Europe and European Identity: The Bulgarian example” взе участие ас. Радосвета Кръстанова.
Резултатите от изследването са представени на докторски семинар в деп. „Политически науки“ в НБУ на тема „Нови социални движения в Нова Европа“ през есенния семестър на академичната 2013/2014 г.


Постигнати резултати


1. Публикация на доклада в издание от научната конференция на английски и полски език;
2. Докторски семинар в деп. “Политически науки” на тема “Нови социални движения в Нова Европа”;


Екип:

  • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева - докторант