15-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2019

15-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2019
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Петя Иванова Асенова доц. д-р
Статус:
реализиран

От 27 юни до 2 юли 2019 г. Университета на Фулда, Германия, се проведе 15-тата международна конференция по информатика и образование по информатика (CSECS). Участваха 44 докладчика от 4 страни (България, Германия, САЩ и Северна Македония). От НБУ участваха 15 преподаватели. Доклади представиха и двама отчислени с право на защита докторанти от департамент „Информатика“. Всички участници представиха резултати от изследвания, проекти, иновации в обучението. Докладите се издават електронно и в сборник с ISSN 1313-8624. Публикуват се в ceool.com и се индексират в google scholar. Конференцията се организира от Нов български университет, Университета на Фулда и Университета на Бостън (BU). Домакинството е на ротативен принцип и тази година бе в Германия, а следващата – в България. Конференцията ползва и видеоконферентно дистанционно представяне – за десети път.


Постигнати резултати


1. Публикация на докладите в сборник от конференцията и он-лайн;
2. Подготовка за защитата на докторантурата на Пенко Иванов, чиито ръководители са от Университета на Бостън;
3. Планиране на 16-то издание на конференция в България;


Екип:

 • доц. д-р Петя Асенова - преподавател
 • проф. Иван Ланджев д.н. - преподавател
 • доц. д-р Росица Голева - преподавател
 • проф. д-р Георги Тупаров - преподавател
 • доц. д-р Ясен Горбунов - преподавател
 • проф. д-р Стоян Малешков - преподавател
 • доц. д-р Юлиана Пенева - преподавател
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов - преподавател
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова - преподавател
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов - преподавател
 • Делян Керемедчиев - преподавател
 • ас. Златка Узунова - докторант