КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2020 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ I част юни 2019 – октомври 2019

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2020 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ I част юни 2019 – октомври 2019
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Виолета Атанасова Дечева проф. д.н.
Статус:
действащ

Провеждане на четвърто издание на Конкурс за нова пиеса 2020 на НБУ на тема “Парите” (етап I – юни-октомври 2019 г.).


Екип:

  • проф. Виолета Дечева д.н. - преподавател
  • гл. ас. д-р Владимир Маринов - преподавател
  • доц. д-р Георги Гочев - преподавател
  • проф. Михаил Неделчев - преподавател
  • проф. Пламен Дойнов д.н. - преподавател
  • проф. д-р Светла Христова - преподавател
  • доц. Снежина Петрова - преподавател