МЕДЕЯ – театрален спектакъл, част от артистичната програма на ПЛОВДИВ ЕСК2019

МЕДЕЯ – театрален спектакъл, част от артистичната програма на ПЛОВДИВ ЕСК2019
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
действащ

Подготовка и представяне на проекта “Медея” на сцената на Античен театър в Пловдив с участие на студенти и преподаватели от НБУ. “Медея” е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.


Екип:

  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • гл. ас. д-р Десислава Шпатова - преподавател
  • доц. д-р Георги Гочев - преподавател
  • гл. ас. д-р Христина Дякова - преподавател
  • доц. д-р Анна Пампулова - преподавател
  • доц. д-р Ася Иванова - преподавател
  • Боян Георгиев Панов - служител
  • Георги Тодоров Батилов - служител