Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2019 г., което ще се проведе в периода 28.06- 30.06.2019 г. в НБУ

Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2019 г., което ще се проведе в периода 28.06- 30.06.2019 г. в НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиян Стоянов Хаджиев проф. д-р
Статус:
действащ

Отпускане на 10 бр. стипендии за бакалаври, магистри и докторанти на НБУ за участие в осмото издание на Софийското бизнес училище, което ще се проведе в НБУ.


Екип:

  • проф. д-р Кристиян Хаджиев - преподавател
  • доц. д-р Ренета Димитрова - преподавател
  • доц. д-р Виктор Аврамов - преподавател
  • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева - преподавател
  • Цилия Стоянова - служител