Десета лятна школа по антропология. Туризъм и местно развитие в планината (по примера на Родопите): Смолян, 23 – 29 август 2013 г.

Десета лятна школа по антропология. Туризъм и местно развитие в планината (по примера на Родопите): Смолян, 23 – 29 август 2013 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
реализиран

Лятната школа „Туризъм и местно развитие в планината (по примера на Родопите)“ е продължение на обучението в изследване в специфичен регион – планината. Школата е насочена към студентите от програмите на деп. „Антропология“ с идея за обучение в максимално близка среда до практиката, както и задълбочаване на познанията за професията на антрополога. Заниманията се организират целодневно от 23 до 29 август 2013 г., като включват семинар с представяне на изследователски практики, наблюдение с участието на цялата група и експерти по места и самостоятелна теренна работа на студентите.
Школата е продължение на съвместната дейност с РИМ-Смолян.


Постигнати резултати


1. Фото, видео и аудио-материали за изготвяне на презентации и публикация в Годишника на деп. “Антропология”;
2. Представяне на теренни наблюдения от студентите по време на семинар в НБУ;


Екип:

  • доц. д-р Ирена Бокова - преподавател
  • проф. д-р Магдалена Елчинова - преподавател