Градът-HOTSPOTS Интерактивен уличен театрален спектакъл в град Пловдив

Градът-HOTSPOTS Интерактивен уличен театрален спектакъл в град Пловдив
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Статус:
действащ

Театрална пътуваща акция във формат симулация на автобусна туристическа обиколка с участие на преподаватели и студенти от НБУ, която ще се проведе в Пловдив и София.