Векът на школата БАУХАУС

Векът на школата БАУХАУС
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Георги Николов Георгиев проф. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на международна конференция и откриване на изложби с дипломни проекти на студенти по архитектура, участвали в международен конкурс на Fundacio Mies van der Rohe, Барселона и студентски проекти по архитектура от НБУ “Арх&УрБаН‘2029”. Събитията са част от честването на 100 години от създаването на школата Баухаус и 10 години от създаването на програмата по архитектура в НБУ.