Участие в екипната подготовка на проект “Цели на устойчивото развитие и счетоводството: разгръщане на взаимовръзките (Sustainable development goals and Accounting: unfolding the inter-connections)

Участие в екипната подготовка на проект “Цели на устойчивото развитие и счетоводството: разгръщане на взаимовръзките (Sustainable development goals and Accounting: unfolding the inter-connections)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева в работна среща в Бергамо, Италия за финализиране подготовката на проекта “Цели на устойчивото развитие и счетоводството: разгръщане на взаимовръзките (Sustainable development goals and Accounting: unfolding the inter-connections)” за кандидатстване по програма COST Action (Cooperation in Science and Technology).