Участие на Университетска годишна научна конференция в Национален военен университет “Васил Левски”, гр. Велико Търново (27-28 юни 2013 г.)

Участие на Университетска годишна научна конференция в Национален военен университет “Васил Левски”, гр. Велико Търново (27-28 юни 2013 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Георги Иванов Мичев
Статус:
реализиран

Участие на студента Георги Мичев в Университетската годишна научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“ (27 – 28 юни 2013 г.) с 3 научни доклада, като по този начин популяризира името на Нов български университет.
Темите на докладите са „Някои от терористичните рискове и заплахи пред Балканите“, „Военна концепция на НАТО за защита от тероризъм“, „Някои аспекти от борбата на НАТО срещу тероризма“.


Постигнати резултати


Сборник с публикуваните доклади от конференцията;


Екип:

  • Георги Мичев - студент