КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2020 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ II част декември 2019 – април 2020

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2020 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ II част декември 2019 – април 2020
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Виолета Атанасова Дечева проф. д.н.
Статус:
реализиран

Заключителният етап на КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2020 имаше за цел трайното налагане на четвъртото издание на конкурса в специализираната и широката публичност, и привличането на публична подкрепа за неговото развитие.
Постигнатите резултати от работата по поставени цели в този етап на проекта доведоха до
• налагане в специализираната и широката публичност на стратегическия ангажимент на НБУ в развитието на изкуствата и в частност на драматургията. Името на конкурса бе трайно наложено.
• привличане на вниманието към обучението в НБУ по театър, литература и сценични изкуства изобщо.
• налагане на Лабораторията за писане на пиеси като запазена марка на Конкурс за нова пиеса. Лабораторията през 2020 г. бе водена от известната българска писателка Теодора Димова и мина при огромен интерес
• привличане на вниманието на интересуващите се от театър, литература и сценични изкуства към драматургията. По темата ,,Парите”, текстове изпратиха 32 автори. Според регламента на конкурса, имената на участниците не бяха оповестени публично, но наред с дебютиращите в областта на драматургията и тази година участваха много водещи български автори, носители на национални награди за драматургия и белетристика.
• влизането на Конкурс за нова пиеса в Календара на културните събития 2020 на СО е акт на продължаваща публична подкрепа за усилията на Нов български университет да подкрепя и развива културните процеси в България.

Членове на екипа: Проф. Виолета Дечева д.н. – председател на журито
и членове: гл. ас. д-р Владимир Маринов, гл. ас. д-р Георги Гочев, проф. Михаил Неделчев, проф. Пламен Дойнов, д. н. , проф. д-р Светла Христова, доц. Снежина Петрова