Византийските старини в Истанбул

Византийските старини в Истанбул
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Тома Иванов Томов доц. д-р
Статус:
реализиран

Целта на проекта „Византийските старини в Истанбул” е издирване, изследване и изучаване са византийските старини в Истанбул, които днес наброяват около 80 паметника. Много от тях, макар и впечатляващи, не се подават на отъждествяване. Паметникът е налице, но как се е наричал, с какво е бил свързан и какво е неговото предназначение вече не е известно. За съжаление паметници, които са преживели вихъра на разрушенията във времето, не са могли да съхранят паметта за себе си и днес бавно загиват. Истанбул, който преживява невиждан ръст на урбанизъм, най-напред жертва руините на чуждата цивилизация. Немалка част от византийските паметници са изчезнали, именно, през последните десетилетия на XX век. „Изчезването“ на византийските паметници е основната мотивация за реализиране на проекта. Посещението и заснемането на византийските старини в Истанбул се проведе между 25.02. - 03.03. 2013 г. Целите на проекта са:

• фотографиране на византийските паметници в сегашното състояние;
• oбработка на заснетия материал;
• датировка и класификация на паметниците;
• изработване на архитектурни планове на паметниците;
• епиграфско заснемане, разчитане и датировка на надписи от византийските паметници;
• създаване на визуален архив за византийските старини в Истанбул;

След приключване на заснемането и проучването византийските старини в Истанбул е планирана изложба с фотоси. Проектът е първата стъпка към полагане основите на визуален архив за византийските паметници, който ще даде възможност за бъдещи проучвания на изследователи, преподаватели, студенти и на всеки, който има интерес към миналото на Византия.


Постигнати резултати


Визуален архив, база данни и изложба на византийските паметници в НБУ


Екип:

  • доц. д-р Тома Томов - преподавател