Оценка на ефекта от националните извънредни мерки за предотвратяване на разпространението на епидемията COVID-19 върху психиката на гражданите в 10 страни и ефективността и ограничителността на тези мерки

Оценка на ефекта от националните извънредни мерки за предотвратяване на разпространението на епидемията COVID-19 върху психиката на гражданите в 10 страни и ефективността и ограничителността на тези мерки
Финансиране:
Външен

COVID-19-Fast-Track-Funding - EOSC

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ирина Витанова Георгиева д-р
Статус:
действащ

Проектът се основава на липсата на доказателства, подкрепящи ефективността на извънредните мерки за ограничаване на заразата от вирусни епидемии - в случая COVID-19,и същевременно на тяхното огромно влияние върху милиарди хора. Това поставя и сериозни етични проблеми, свързани с нарушаването на човешките права. Проучването има за цел да изследва и оцени ефекта от приложените мерки в 10 страни: България, Великобритания, Индия, Латвия, Нидерландия, Полша, Румъния, Швеция, Финландия и Чехия, като получената информация може да помогне на политиците да разработят по-щадящи мерки в случай на бъдещи епидемии.
Изследването се провежда с помощта на разработена анкета - http://impact-covid19.com/survey/bulgaria/