Академия за жени-предприемачи в НБУ

Академия за жени-предприемачи в НБУ
Финансиране:
Външен

Програма "Глобално развитие и просперитет на жените" на Държавния департамент на САЩ

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Цилия Венелинова Стоянова
Статус:
действащ

AWE - Академията за жени-предприемачи е насочена към отключване и развитие на икономическия потенциал на жени от България чрез разработване на собствен бизнес.
AWE използва онлайн курс за обучение по женско предприемачество, базиран на вече създадена за целта онлайн обучителна платформа, наречена DreamBuilder. Тя съдържа 13 теми под формата на презентации на английски език, в които са разгледани основни въпроси като: създаване на собствени бизнес планове, набиране на капитал, свързване с мрежи на успешни бизнес-собственици и др.
Обучението е безплатно и е с продължителност 13 седмици, като участничките ще бъдат определени чрез подбор по конкретни критерии.
Всяка събота участничките в Академията за жени-предприемачи ще работят заедно с водещи преподаватели от НБУ, вкл. онлайн, по идейните си проекти за реализиране на собствен бизнес. Двата най-добри проекта ще получат начален капитал в края на март 2021 г. за реализиране на съответната бизнес идея.