STEAM - Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe

STEAM - Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe
Финансиране:
Външен

Еразъм + KA220-HED - Cooperation partnerships in Higher Education

Направление:
Педагогически науки
Ръководител:
Надя Христова Колчева гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Основната цел на проекта е да развие креативността и уменията за критично мислене на бъдещите граждани на ЕС. ЕС смята за нужно да насърчи развиването на креативността и дигиталните компетенции още в предучилищното образование - в изпълнение на една от стратегическите цели на Рамката за образование и обучение. Участващите в проекта институции от 6 държави ще се фокусират върху развитието на основни математически, научни и езикови умения. Съвместната им работа ще включва и обмен на добри практики от различен образователен контакст.