Научни четения в памет на Кристиан Таков “Предизвикателства към правото"

Научни четения в памет на Кристиан Таков “Предизвикателства към правото
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Екатерина Иванова Михайлова проф. д-р
Статус:
действащ

Организирани и проведени онлайн от деп. “Право” първа серия от научни четения, посветени на Кристиан Таков “Предизвикателствата на правото” (14 ноември 2020 г.), в резултат на което ще бъдат събрани и издадени в сборник представените научни доклади.