Научни четения в памет на Кристиан Таков “Предизвикателства към правото"

Научни четения в памет на Кристиан Таков “Предизвикателства към правото
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Екатерина Иванова Михайлова проф. д-р
Статус:
реализиран

Проектът Научните четения в памет на Кристиан Таков „Предизвикателства към правото“ е продължение на събитията и дейностите на НБУ след откриване на аудитория 207 „Доц. Кристиан Таков“.
На 14.11.2020 г. е проведена национална научна конференция, в която вземат участие юристи от академичната общност и практикуващи юристи (съдии, адвокати), а също и редица други представители на хуманитаристиката, вкл. философи, филолози, класицисти, психолози.
В края на 2021 г. Издателство – Нов български университет публикува сборник със статии на базата на изнесените доклади, структурирани в три части 1) Философски предизвикателства към правото; 2) Предизвикателства към правата на човека; 3) Предизвикателства към частното право и гражданския процес.
С този проект НБУ се утвърждава като център за интердисциплинарен научен форум, на който специалисти от различни области на хуманитаристиката да обсъждат правни въпроси вън от тясната терминология и научна практика на юридическата наука.


Постигнати резултати


1. Проведена онлайн конференция;
2. Издание на НБУ;
3. Установяване на традиция за интердисциплинарно обсъждане проблемите на борбата за правото;