Храна и културна идентичност II - между пазар, хуманитарни и социални науки

Храна и културна идентичност II - между пазар, хуманитарни и социални науки
Финансиране:
Външен

Обучение през целия живот, секторна програма "Еразъм"

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д-р
Статус:
действащ