Закупуване на електроенцефалографска апаратура за провеждане на научни изследвания

Закупуване на електроенцефалографска апаратура за провеждане на научни изследвания
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иво Давидов Попиванов гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Оборудване на Лаборатория по невронауки в НБУ с апаратура позволяваща безвреден метод за запис на биоелектричната активност на човешкия мозък в реално време. Лабораторията е в процес на възстановяване. За закупуване на апаратурата е спечелен грант на стойност 5 000 щатски долара.