Репетиция от грешки

Репетиция от грешки
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
действащ

Реализиране на театрален спектакъл “Репетиция от грешки” по пиесата на Уилям Шекспир “Комедия от грешки” с участие на студенти от II курс на БП “Театър” и alumni на НБУ.