Уъркшоп “Драматургична среда и театрален костюм"

Уъркшоп “Драматургична среда и театрален костюм
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Христина Пламенова Дякова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на уъркшоп за 30 студенти или 2 групи х 15 студенти от програмите БП “Визуални изкуства” (курс VIPB014 “Сценичен дизайн – I част” или модул “Сценичен дизайн”), МП “Сценичен дизайн и медии”, alumni към програмите с водещ Юлиян Табаков и модератор гл. ас. д-р Христина Дякова в рамките на 5 дни х 6 уч. часа с възможност за излъчване и през онлайн платформа. Идеята на уъркшопа е запознаване на студентите с творчеството на автора и изготвяне на работни проекти за костюми на тема Персийската култура и истории от епоса “Шах наме”.