Проект за награда от Нов български университет

Проект за награда от Нов български университет
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Енчо Найденов Найденов доц. д-р
Статус:
действащ

Учредяване на парична награда от името на НБУ за конкурса “БГ ПРЕС ФОТО” в размер на 2 000 лв., разделена между най-изявените 4 млади автори до 25 години в различните категории и теми на конкурса. Конкурсът е учреден от хон. преподавател в НБУ – Цветан Томчев и през годините са отличени студенти по фотография от НБУ.