Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2021

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2021
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Анри Кулев Андреев проф.
Статус:
действащ

Осигуряване на награда за най-добър студентски филм на “Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2021” (8 – 12 септември 2021 г.) и връчване от представител на ръководството на университета по време на официалната церемония при закриване на форума на 12 септември 2021 г. във Варна и участие на преподавател от НБУ в журито на фестивала.