Посещение и участие на Анимафест Загреб 2021

Посещение и участие на Анимафест Загреб 2021
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Весела Данкова Данчева-Богданова ас.
Статус:
реализиран

Участие на студенти и преподаватели по анимационно кино в Анимафест Загреб: посещение на прожекции, събития, симпозиум Scanner VIII, посветен на съвременните изследвания в сферата на анимацията, майсторски класове и др. събития по време на фестивала. Представяне на БП “Анимационно кино”, МП “Анимационна режисура” и УПИЗ “РТЦ – Лаборатория по анимационно кино” по време на фестивала.