Жените срещу Дон Жуан

Жените срещу Дон Жуан
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
действащ

Реализация на дипломен театрален спектакъл “Жените срещу Дон Жуан” на Ерик-Еманюел Шмит с участие на студенти от 5 семестър от БП “Театър”.