Вишневите хора

Вишневите хора
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
действащ

Реализация на театрален проект за дипломен спектакъл с режисьор Марий Росен по пиесата на А. П. Чехов “Вишнева градина” и с участие на студенти от 5 семестър на БП “Театър”. Спектакълът ще бъде представен в зала 508, корпус I, която ще се оформи като втора сцена за студентите от деп. “Театър”.