Пета годишна докторантска конференция на НБУ (2021 г.)

Пета годишна докторантска конференция на НБУ (2021 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Димитър Милчев Вацов проф. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на Пета годишна докторантска конференция на НБУ в Созопол, заложена като част от стратегията на Докторантското училище – форум за представяне на работите на докторантите пред техните колеги, преподаватели и членовете на Консултативния съвет на ДУ.