XXV. Международна ранноесенна школа по семиотика “Превод и трансформация в аудиовизуалната и дигиталната култура

XXV. Международна ранноесенна школа по семиотика “Превод и трансформация в аудиовизуалната и дигиталната култура
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д.н.
Статус:
действащ

Провеждане на XXV Международна ранноесенна школа по семиотика в гр. Созопол (3 – 6 септември 2021 г.) със съорганизатор Центъра със семиотична лаборатория в Аристеловия университет – Солун и с участие на 6 гост-лектори Великобритания/Италия, Кипър, Гърция, Румъния, България, преподаватели, докторанти и студенти от НБУ и чужди университети; Събитието е под егидата на Световната асоциация за семиотични изследвания (IASS).