Национално турне “Пътуваща Следа” 2021

Национално турне “Пътуваща Следа” 2021
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Антоанета Христова Петрова доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане кандидат-студентско турне “Пътуваща Следа” през м. юни и м. септември 2021 г. с представяне на спектаклите “Сън в лятна нощ”, “Гилгамеш”, “Ние, Врабчетата” и “Премълчаваното разказано” с участие на дипломанти, преподаватели и алумни от деп. “Театър”, уъркшопи по методите плейбек и форум-театър с ученици и кръгла маса с участие на директори на театри на тема “Перспективи и възможности за дебютантите в театралното изкуство”.