ARTCYCLE: Театър • 30 • НБУ

ARTCYCLE: Театър • 30 • НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ася Христова Иванова доц. д-р
Статус:
действащ

Интерактивна документална изложба, посветена на 30 години от основаването на НБУ и деп. “Театър” като се представи дългогодишната театрална дейност на НБУ, декори, костюми, визуални и информационни материали, документи от събития на Университетски театър, който ще преминат през цикъла RECYCLE-UPCYCLE-ARTCYCLE. Част от експонатите и инициативите са представени по време на “Дни на изкуствата в НБУ”.