Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека - ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ 5; ДЕЙНОСТ 2

Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека - ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ 5; ДЕЙНОСТ 2
Финансиране:
Външен

Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Катерина Бориславова Йочева доц. д-р
Статус:
действащ

Проектът се ръководи от Министерство на правосъдието (дирекция ППРБЕСПЧ) и се изпълнява в партньорство с Норвежкия център по правата на човека (Университет в Осло) и Нов български университет.
Основната цел на проекта е да се разработи и въведе задължителна програма за обучение по права на човека в българските университети. В рамките на проекта са изготвени нови полезни материали, насочени към подобряване на обучението в областта на правата на човека в България. Участващите в проекта партньори от различни държави се обединяват около водещите практики и източници в областта на правата на човека.