ВЛАСТ И ПАРИ В ИСТОРИЯТА

ВЛАСТ И ПАРИ В ИСТОРИЯТА
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Лъчезар Стоянов Стоянов доц. д-р
Статус:
реализиран

От 20 до 22 септември 2013 г. в Созопол се проведе 13-тата поредна научна конференция „Историята като наука, образование и професия“, организирана от деп. „История“, чиято основна тема тази година е „Власт и пари в историята“. Темата е насочена към алтернативно изучаване на историята и освен това е една от най-актуалните и подложена на остро дебатиране в настоящия момент тема от българското общество.

Участници в конференцията са преподаватели от Нов български университет (деп. „История“, деп. „Публична администрация“, деп. „Политически науки“, деп. „Икономика“, деп. „Нова българистика“, деп. „Философия и социология“), ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, ИИИ – БАН, учители от СОУ от различни градове на страната, Фондация С.Е.Г.А., докторанти и студенти от магистърска програма „История, политика, религия“.


Постигнати резултати


1. Сборник с материали от конференцията;


Екип:

  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • Марияна Богданова Стоянова-Алексиева - служител