Продължаване на членството на НБУ в European Foundation for Commercial Communications Education (EFCCE) за 2013 година

Продължаване на членството на НБУ в European Foundation for Commercial Communications Education (EFCCE) за 2013 година
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Кристиян Шнорк Постаджиян доц. д-р
Статус:
реализиран

European Foundation for Commercial Communications Education е фондация, основана от Европейската асоциация на комуникационните агенции с подкрепата на академични партньори от Европа. Фондацията има за цел обмен на добри практики между своите членове, подпомагане в обучението на студенти в областите на търговската комуникация, помощ за академичните лица в областта на корпоративните комуникации, провеждане и участие на преподаватели от областта в международни конференции, достъп на студенти в редица събития от сферата на корпоративните комуникации и т.н. Всяка година фондацията организира срещи на преподаватели в областта на рекламата и корпоративните комуникации, по време на които се осъществява обмен на идеи, изследвания, обсъждат се новостите и се дискутират разнообразни форми на сътрудничество. Друг ценен принос на фондацията е осъществяването на студентски конкурс, в който всеки членуващ университет може безплатно да делегира до 4 екипа, които да разработят проект. Членството означава и участие на студенти на НБУ в база данни за кариерно развитие в областта на корпоративните комуникации, поддържана от фондацията и с пряк достъп на HR специалисти до нея.

Към 2013 г. членове на European Foundation for Commercial Communications Education са университети от Австрия, Белгия, Хърватска, Чехия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Норвегия, Португалия, Румъния, Русия, Испания, Швейцария, Турция, Великобритания. НБУ e първият български академичен партньор на фондацията. В международен план членството във фондацията легитимира НБУ като най-добрия български университет, който развива задълбочено сферата на обществените и корпоративни комуникации в своите бакалавърски и магистърски програми.

От членството в организацията могат да се възползват множество бакалавърски и магистърски програми: БП Реклама, БП Графичен дизайн, БП Масови комуникации, МП Рекламен мениджмънт, МП Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността, МП Графичен дизайн, МП Реклама и стилове на живот и др.

www.eacaeducation.eu


Постигнати резултати


1. Възможности за обмен на студенти и преподаватели от НБУ;


Екип:

  • доц. д-р Кристиян Постаджиян - преподавател
  • гл. ас. д-р Даниела Кадийска - преподавател