НБУ за българския блус на колела

НБУ за българския блус на колела
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Методи Веселинов Методиев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Подпомагане на музиканти и независимата фестивална култура – съорганизаторство на 13-тото издание на Миндя Рок Фест.