Поредица: Почетни преподаватели по Театър

Поредица: Почетни преподаватели по Театър
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
действащ

Подготовка на материали за издание посветено на проф. Васил Димитров като част от поредицата почетни преподаватели по театър – преглед на архивни материали, опис, систематизиране, сканиране, лични архиви и кадри, изготвяне на кратки текстове от студенти, алумни, преподаватели и др., включване на видео материали и изказвания на проф. Димитров и др.