Участие в 27-мата Конференция “Les apprentissages issus de la pandemie de la COVID-19. Quels futurs se dessinent pour les territoires, les citoyens et les entreprises en Europe ?” (“Поуки от пандемията COVID-19. Какво бъдеще се очертава за териториите, гражданите и бизнеса в Европа?”) на ERECO-PGV (Европейската изследователска общност)

Участие в 27-мата Конференция “Les apprentissages issus de la pandemie de la COVID-19. Quels futurs se dessinent pour les territoires, les citoyens et les entreprises en Europe ?” (“Поуки от пандемията COVID-19. Какво бъдеще се очертава за териториите, гражданите и бизнеса в Европа?”) на ERECO-PGV (Европейската изследователска общност)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Юлиана Божидарова Василева доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева в 27-мата конференция на ERECO-PGV (Европейската изследователска общност) с 2 доклада, разработени в международни екипи на теми: “Търговските изложения на бъдещето в областта на здравето и околната среда: въздействието на Covid-19”, “Икономическата теория и Ковид-19 (1): от Адам Смит до Джон Мейнард Кейнс)”.