Фотоизложба “Остров Белене – Остров на свободата или остров на робството

Фотоизложба “Остров Белене – Остров на свободата или остров на робството
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ненко Георгиев Дойков проф. д-р
Статус:
реализиран

Представяне на 30 фотографии на преподаватели и студенти от БП “Гражданска и корпоративна сигурност” и МП “Национална и международна сигурност”, МП “Криминология и политики за превенция на престъпността”, участници в пътуващ семинар по криминология до о. Персин (гр. Белене) през м. юни 2021 г.
Откриването на изложбата е планирано да съвпадне с провеждането на научната конференция “Приложната криминология в България” (в хибридна форма).


Постигнати резултати


1. визуално представяне на резултатите от пътуващия семинар на деп. “Национална и международна сигурност”;
2. междудепартаментно сътрудничество;
3. популяризиране на изложбата чрез покани до представители на Фондация “Остров Белене”, журналисти, Министерство на правосъдието и Затвора в гр. Белене, Католическо светилище в гр. Белене, община Белене, родственици на лагеристи, експерти по криминология, пенитенциарно и наказателно право и др.;